TỔ CHỨC CHÁNH TRỊ ĐẠO CAO ĐÀI - PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y NAM AN

TỔ CHỨC CHÁNH TRỊ ĐẠO CAO ĐÀI - PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y NAM AN

TỔ CHỨC CHÁNH TRỊ ĐẠO CAO ĐÀI - PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y NAM AN

TỔ CHỨC CHÁNH TRỊ ĐẠO CAO ĐÀI - PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y NAM AN

TỔ CHỨC CHÁNH TRỊ ĐẠO CAO ĐÀI - PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y NAM AN
TỔ CHỨC CHÁNH TRỊ ĐẠO CAO ĐÀI - PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y NAM AN
hotline 0909.288.777 - 0968.288.777 - 098.900.9434 Email bacsyho@gmail.com Địa chỉ75/13 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

TỔ CHỨC CHÁNH TRỊ ĐẠO CAO ĐÀI

 

BÁT QUÁI ÐÀI

(Cửu Phẩm Thần Tiên)

CỬU TRÙNG ÐÀI

HIỆP THIÊN ÐÀI

PHƯỚC THIỆN

BAN NHẠC

BAN THẾ ÐẠO

CƠ QUAN KHÁC

TIÊN

VỊ

Thượng

Hội

Thiên Tiên

Giáo Tông

Hộ Pháp

Phật Tử

 

 

 

Nhơn Tiên

Chưởng Pháp

Thượng Phẩm

Thượng Sanh

 

 

 

 

Ðịa Tiên

Ðầu Sư

Thập nhị Thời Quân

Tiên Tử

 

 

 

THÁNH

VỊ

Hội

Thánh

Thiên Thánh

Chánh Phối Sư

Phối Sư

Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn

Chưởng Ấn

Thánh Nhơn

Hiền Nhơn

Tiếp Lễ Nhạc Quân

Phu Tử

Thập nhị

Bảo Quân

Nhơn Thánh

Giáo Sư

Cải Trạng

Giám Ðạo

Chơn Nhơn

Ðạo Nhơn

Nhạc Sư

Ðốc Nhạc

Ðề Nhạc

Ðại Phu

Hộ Ðàn Pháp Quân

Tả - Hữu Phan Quân

Ðịa Thánh

Giáo Hữu

Thừa Sử

Truyền Trạng

Chí Thiện

Lãnh Nhạc

Quản Nhạc

Ðội Nhạc

Quốc Sĩ

Tổng Giám

THẦN

VỊ

Hội

Nhơn

Sanh

Thiên Thần

Lễ Sanh

Sĩ Tải

Giáo Thiện

Cai Nhạc

Bếp Nhạc

Hiền Tài

Phó Tổng Giám

Nhơn Thần

Chánh Sự

Phó Sự

Thông Sự

Luật Sự

HànhThiện

ThínhThiện

Nhạc Sĩ

 

 

 Ðầu Phòng Văn

Lễ Sĩ

Giáo Nhi

Tá Lý

Ðịa Thần

Ðạo Hữu

 

Tân Dân

Minh Ðức

 

 

Thơ Ký

 
backtop